Privacybeleid

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Van Vrouwerf PhotoSolutions
Noordwal 17
4141 BL Leerdam
www.photosolutions.nl
e-mail: hans@photosolutions.nl
kvk: 55207936

Persoonsgegevens die worden verwerkt

J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

 • achternaam

 • voornamen
 • adres

 • telefoonnummer
 • e-mailadres 

 • klantnummer/lidmaatschapsnummer
 • factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens: Geen

Verwerkingsgrond

J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; 

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Naam] met betrokkene heeft 
gesloten; 

c. J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions een wettelijke verplichting dient na te komen 

d. een gerechtvaardigd belang van J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen 
van de producten en diensten van J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions aan betrokkene. 


Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • facturatie

 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • telefonisch contact, e-mailcontact

 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
§ Wettelijke grondslag J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
§ Telefonisch contact:[7 jaar/langer als contact nog steeds relevant is voor opdrachten]

Gebruik van cookies op website

J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions vastgelegde persoonsgegevens

J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions via [hans@photosolutions.nl].

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van J. van Vrouwerf / Van Vrouwerf PhotoSolutions schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten